Nyt fra bestyrelsen

Den 26-2-2020 kl 19:00 afholdtes generalforsamling efter vedtægterne i Svinningehallen.

Referat og formandens beretning kommer her i pdf:


Vedtægterne for KHAF i pdf.