Holbæk Mester UA

for UA medlemmer af Holbæk Kaninavlerforening.


Statuetter for vandrepokal GULD- SØLV- BRONZE


1. Pokalen kan kun vindes af UA medlemmer af Holbæk Kaninavlerforening der har været medlem i et kalender år i Hkaf. 1/1-31/12. Der betales SENEST om fredagen til Holbæk Kaninavlerforenings Vinterudstilling. Pris 50 kr.


2. Pokalen kan kun vindes af UA medlemmer af Holbæk Kredsens Kaninavlerforening der inden for et kalenderår har udstillet stammer (1,2) eller samlinger (0,3/3,0) på mindst tre forskellige udstillinger. Heraf skal mindst den ene være Holbæk Kredsens vinterudstilling (tidligere H.D.F. i Knabstrup).

Bestyrelsen beslutter selv efter nedlæggelsen af Knabstrup udstillingen fremover hvilken udstilling, der skal indgå i årets resultater.

 

3.UA Medlemmet sender senest d. 15. februar i året efter konkurrence årets udløb bedømmelses-kort (kopi) – fra hver af de tre udstillinger – til foreningens formand for de dyr, der har udgjort stammen eller samlingen på den pågældende udstilling.

 

4.Kun voksen bedømte dyr af eget opdræt med mindst 280 point kan komme i betragtning. Det er ingen betingelse, at det er de samme dyr eller den samme race eller farvevariant, der udstilles på de tre valgte udstillinger.

 

Pkt. 4) kan evt. uddybes/fortolkes således: 

Ved pointlighed går 1,2 forud for 0,3/3,0 og 0,3 går forud for samlinger af hannerPointlighed herefter


1.         1,2     1,2     1,2

2.         1,2     1,2     0,3


3.         1,2     1,2     3,0


Stammerne/stammen med højeste bedømte hun(hunner) går forud


4.         1,2     0,3     0,3


5.         1,2     0,3     3,0


6.         1,2     3,0     3,0Ved pointlighed i alle øvrige tilfælde, træffes afgørelsen ud fra DK.´s præmieregler.

Reglerne er besluttet  på bestyrelsesmøde d. 2. maj 2014.