Holbæk Mester Kælekanin

for medlemmer af Holbæk Kaninavlerforening.

Bedste bedømmelse af en kælekanin ejet af et medlem af Holbæk Kaninavlerforening.

 

Udstillinger i perioden 1/1-31/12 samme år kalenderår tæller med. Kun kælekanin bedømmelser fra Holbæk Kaninavlerforenings udstillinger kan anvendes.


Kopi af diplom/bedømmelseskort indsendes – gerne indskannet via e-mail bork@waoomail.dk til vores formand – så de er foreningen i hænde senest den 23. februar efterfølgende kalender år.


Ved pointlighed gælder følgende:

0,1 før 1,0

Ved fortsat pointlighed går ældste kanin forud for andre.


Derefter evt. lodtrækning.


Reglerne er vedtaget på bestyrelsesmøde 2. maj 2014.